Friday, October 19, 2007

Happy Dussehra!

Apprently India would be very festive now, looking forward to Diwali and celebrating Dussehra. I feel envious sometimes not being able to celebrate festivals at the rate we do back home. Anyhow, today is Durgashtami and here're the fundoo lyrics for an awesome song which always woke me up during the 8th day of the 9-day celebration Just the sheer beauty of alliteration woven with some complex sanskrit compunds..

1. ayi girinandini nanditamedini visvavinodini nandinute |
girivaravindhya shirodhinivasini vishnuvilasini jisnunute |
bhagavati he shitikanthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute |
jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

2. suravaravarshini durdharadharshini durmukhamarshini harsharate |
tribhuvanaposhini sha.nkaratoshini kilbishamoshini ghosharate |
danujaniroshini ditisutaroshini durmadashoshini sindhusute |
jaya jaya he ... ||

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavasini hasarate |
shikharishiromani tungahimalaya shringanijalaya madhyagate |
madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini rasarate |
jaya jaya he ...||

4. ayi shatakhanda vikhanditarunda vitunditashunda gajadhipate |
ripugajaganda vidaranachanda parakramashunda mrigadhipate |
nijabhujadanda nipatitakhanda vipatitamunda bhatadhipate |
jaya jaya he ... ||

5. ayi ranadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute |
chaturavicharadhurinamahasiva dutakrita pramathadhipate |
duritadurihadurashayadurmati danavaduta krutantamate |
jaya jaya he ... ||

6. ayi sharanagata vairivadhuvara viravarabhayadayakare |
tribhuvanamastaka shulavirodhishirodhikritamala shulakare |
dumidumitamara dundubhinada mahomukharikrita tigmakare |
jaya jaya he ... ||

7. ayi nijahunkriti matranirakrita dhumravilochana dhumrashate |
samravishoshita shonitabeeja samudbhavashonita bijalate |
shivashivashumbhani shumbhamahahavatarpita bhutapishacharate |
jaya jaya he ... ||

8. dhanuranusangaranakshanasanga parishphuradanga natatkatake |
kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hatabatuke |
krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga ratadbatuke |
jaya jaya he ... ||

9. jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute |
jhana jhana jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate |
natita natardhanatinatanayaka natitanatyasuganarate |
jaya jaya he ... ||

10. ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakantiyute |
shrita rajani rajani rajani rajani rajanikaravakravrute |
sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maradhipate|
jaya jaya he ... ||

11. sahitamahahava mallamatallika mallitarallaka mallarate |
virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute |
sita kruta phullisamullasitakruntallaja pallavasallalite |
jaya jaya he ... ||

12. aviralaganda galanmadamedura mattamatangajarajapate |
tribhuvana bhooshana bhootakalanidhi roopapayonidhirajasute |
ayi sudatijanalalasamanasa mohanamanmatharajasute |
jaya jaya he ... ||

13. kamaladalamalakomala kantikalakalitamala bhalatale |
sakalavilasakalanilayakrama kelichalatkala hamsakule |
alikulasankula kuvalayamandala maulimiladbakulalikule |
jaya jaya he ... ||

14. karamuralirava vijita koojita lajjita kokila manjumate |
militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate |
nijagunabhoota mahashabarigana sadgunasambhruta kelitale |
jaya jaya he ... ||

15. katitatapitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche|
pranatasurasura maulimanisphuradamshulasannakha chandraruche|
jitakanakachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche |
jaya jaya he ... ||

16. vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute |
krutasurataraka sangarataraka sangarataraka soonusute |
surathasamadhi samanasamadhi samadhi samadhi sujatarate |
jaya jaya he ... ||

17. padakamalam karunanilaye varivasyati yonudinam sashive |
ayi kamale kamalanilaye kamalanilayah sakatham na bhavet |
tava padameva param padamityanushilayato mama kim na shive |
jaya jaya he ... ||

18. kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute gunarangabhuvam |
bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiparirambha sukhanubhavam |
tava charanam sharanam karavani natamaravani nivasisivam |
jaya jaya he ... ||

19. tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate |
kimu puruhoota purindumukhisumukhibhirasau vimukhikriyate |
mama tu matam sivanamadhane bhavati kripaya kimuta kriyate |
jaya jaya he ... ||

20. ayi mayi dinadayalutaya krupayaiva tvaya bhavitavyamume |
ayi jagato janani krupayasi yathasi tathanumitasitare |
yaduchitamatra bhavatyurarikrutadurutapa mapakrurute |
jaya jaya he ... ||

No comments: